logo-brand

Qualitat

L’esforç diari de LIBERTIA està centrar en superar les expectatives dels nostres clients, perseguint maximitzar de forma organitzada i en base a uns valors el seu nivell de satisfacció.

Ens satisfà haver obtingut el certificat de AENOR, ja que no deixa de ser un símbol de reconeixement a l’esforç realitzat per el nostre equip, en el que hem centrat totes les nostres energies unificant i sistematitzant processos i conductes de forma que s’optimitzi el dia a dia de la nostra gestió, i el marge d’error sigui mínim.

L’enfoc de millora continua per part de LIBERTIA va dirigit a oferir al seu client la màxima seguretat i tranquil·litat en el que LOGÍSTICA ES REFEREIX.

Des de LIBERTIA volem agrair-li la seva atenció i transmetre-li que es del nostre interès seguir millorant i generant confiança.
sellosaenor

POLÍTICA DE QUALITAT DE LIBERTIA Soluciones Logísticas, SLU

LIBERTIA Soluciones Logísticas, SLU tiene com a objectiu estratègic prioritàries garantitzar la qualitat dels serveis prestats als seus clients en la prestació del servei de “Gestió de Transport Nacional i Internacional en Règim General de Carrega Complerta per Carretera.”

Per arribar a aquests objectius LIBERTIA Solucions Logísticas, SLU ha adoptat la present Política de Cualitat, que representa el compromís de:

  • Crear una cultura de gestió integral fonamentada en la qualitat del servei, formant i motivant al personal amb l’objecte de aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients.
  • Donar als nostres clients un servei adaptat i adequat als seus requisits, amb l’objecte de satisfer les seves necessitats i expectatives, proporcionant-li en tot moment una atenció personal, total garantia i fiabilitat en el tractament i gestió de les seves necessitat de transport, mediant un adequat control i seguiment dels serveis que realitzem.
  • Millorar contínuament el desenvolupament de les nostres activitats evitant la aparició d’errors, i desenvolupament una eficaç procés de planificació i prevenció inicial per evitar correccions posteriors al abjecte d’impedir el seu trasllat al client.
  • Operar sempre sota l’estricte compliment dels requisits legals de aplicació, així com els imposats pels nostres clients o assumits per la Direcció de LIBERTIA Soluciones Logísticas, SLU.
  • Col·laborar amb els nostres proveïdors, creant relacions basades en la confiança, i la aportació recíproca.

La Direcció, com màxim representant de LIBERTIA Soluciones Logísticas, SLU, adquireix el compromís de que la present política sigui portada a l’efecte, es mantingui al dia, y sigui comunicada i entesa a tots els nivells organitzatius. De igual forma, aquesta declaració d’intencions proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius i metes de la nostra organització.

Còrdova, 03 de maig de 2013

Angel Vicente Fenoy

Director d’Operacions

rowgrey