logo-brand

Responsabilitat Social

...
Col·laborant amb l’associacióNiños con Amor

...
Donant suport a VISUP en Beleko (Mali)

Libertia col·labora amb l’Associació Niños con Amor que neix a Sevilla al novembre de 1995 per donar una resposta laboral, personal i social a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (PDI) en edat adulta.

Actualment, l’Associació gestiona un Centre Ocupacional (C.O) i una Unitat de Dia (U.S). Ambdós centres estan concertats amb la Consergeria per la Igualtat i el Benestar Social de la Junta de Andalusia.

A més a més, la Associació ofereix als seus usuaris i associats una sèrie de Serveis Complementaris finançats per la pròpia Associació o a través de ajuts públics o privats sol·licitats per medis de projectes i programes específics.

“LIBERTIA està present en la ajuda al Tercer Món a través del seu suport a la ONG VISUP creada al 1996 per fer front al drama de la orfandat i la fam a Beleko (Malí).

VISUP ONG sense ànim de lucre centra els seus esforços en la Misió de les Germanes Religioses de María Inmaculada que ha construït un orfenat i s’encarrega tant de l’alimentació com de la educació de les més dèbils entre els dèbils els nens i orfes.

Actualment la labor de la missió i de VISUP ha sigut ampliada al formalitzar un projecte d’educació professional entre el que destaca la formació de personal sanitària, la creació de una clínica i un dispensari que pal·lien les enormes necessitats de la població local. “

“LIBERTIA manté un compromís total amb la labor realitzada per VISUP a través de la difusió de les seves accions i mediant múltiples aportacions que sostenen tan necessària ajuda”.

rowgrey